COMPARTIMENTUL NEONATOLOGIE – etaj 3


Medici


Doctor Chiscop Florina medic primar neonatologie, șef compartiment

 

Asistenți


Petrea Livia – asistent medical principal sef

Panainte Mirela – asistent medical principal

Mitel Mariana –  asistent medical principal

Ivașcu Adriana –  asistent medical

Peneș Mariana –  asistent medical

Bulimej Mariana – asistent medical

 

Colectivul compartimentului Neonatologie este pregătit profesional conform cerințelor actuale și instruit teoretic și practic  prin cursuri de perfecționare .


Structura compartimentului:


8 paturi repartizate în 2 saloane pentru nou născuții sănătoși, 2 rezerve pentru nou născuții cu patologie. Paturile sunt organizate în sistem ,,rooming – in” (împreună în același salon mama – copil).

 • se asigură zilnic toaleta, cântărirea și examenul clinic al nou născutului;
 • se promovează alimentația naturală (la sân ) conform normelor OMS și UNICEF;
 • se instruiesc mamele pentru îngrijirea și alăptarea nou născutului;
 • se efectuează vaccinări conform legislației în vigoare în România (antihepatitic B, antituberculoza BCG); – screening neonatal (testare obligatorie a nou născuților) pentru fenilcetonurie și hipotiroidie congenitală .

În compartiment mai există:

– un salon organizat pentru reanimarea neonatală cu 4 incubatoare închise funcționale, 1 incubator de transport, aspirator de secreții, pompe de perfuzie, 2 surse de oxigen de perete, o butelie de oxigen, pulsoximetru noninvaziv, glucometru, lampă de fototerapie.

La sala de naștere există o masă de reanimare cu căldură radiantă și un aspirator de secreții. Aparatul de urgență este dotat cu balon cu mască, laringoscop și medicația necesară cazurilor de urgență neonatală.

– un oficiu destinat preparării alimentației de completare: ceai și formule de lapte (asigurate prin Programul național de îngrijire a mamei și copilului)

un cabinet unde își desfășoară activitatea profesională cadrele medii și asigură evidența electronică a compartimentului (introducerea foilor de observație clinică generală a nou născuților în sistemul on line Hipocrate, evidența vaccinărilor în Registru unic național, înregistrarea nou născuților în programul național de screening MEDILOG pentru transmiterea la IOMC, listarea lunară a nou născuților declarați pentru Serviciul județean de evidență a populației și listarea lunară a vaccinărilor (vaccin HB și BCG) pentru D.S.P Vrancea.

Activitatea medicală:


 • acordă asistență medicală corespunzătoare unui nivel de competență 1b pentru nou născuții la termen în spital și în afara spitalului, nou născuții prematuri cu greutatea mai mare de 2300 de grame fără patologie, nou născuții recuperați în spitale de nivel superior și retrimiși nouă, nou născuții cu probleme sociale (abandonați);
 • acordă reanimarea nou născuților imediat după naștere;
 • puncții venoase  periferice;
 • nutriție enterală prin gavaj continuu și discontinuu;
 • diagnostic, monitorizare și tratament al nou născuților cu risc;
 • tratament profilactic al  nou născuților (vaccinarea HB și BCG );
 • screening pentru toți nou născuții (fenilcetonurie și hipotiroidie congenitală). În urma acestui test au fost diagnosticate  și trimise pentru tratament de specialitate 2 cazuri;
 • investigații paraclinice efectuate nou născuților: radiografii, monitorizarea saturației hemoglobinei în oxigen, valoarea glicemiei pe glucometru;
 • investigații de laborator hematologice, biochimice și bacteriologice;