Protecția Datelor Personale


Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completata, Spitalul Municipal Adjud are obligația de a administra în condiții de siguranța și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o alta persoana.

Scopul colectării datelor este asigurarea protecției sociale prin servicii de sănătate, asigurarea funcționarii sistemului de asigurări de sănătate la nivel local potrivit Legii 95/2006.

Sunteți obligat(a) să furnizați datele, acestea find necesare pentru funcționarea sistemului de asigurari de sănătate la nivel local potrivit Legii 95/2006.
Refuzul dvs de a furniza aceste date determină imposibilitatea acordării serviciilor de sănătate.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Spitalul Municipal Adjud și sunt comunicate altor destinatari (CNAS, parteneri contractuali ai Spitalului Municipal Adjud, alte Case Judetene de Asigurari de Sănătate), în condițiile legii.

Datele colectate având ca scop activitatea de resurse umane sunt necesare CAS pentru înregistrarea dosarelor de participare la examenele sau concursurile de angajare sau pentru îndeplinirea obligațiilor legale legate de proprii angajați.
Sunteti obligat(a) să furnizați datele, refuzul dvs de a furniza aceste date determină imposibilitatea înregistrării unui dosar de angajare.

Daca unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, va rugăm sa ne informați cât mai curând posibil.

În vederea creșterii eficienței sistemului de pază și pentru asigurarea securității persoanelor și a spațiului public, Spitalul Municipal Adjud a instalat un sistem de supraveghere video interior și exterior, prelucrând astfel imaginile tututor persoanelor care intră în incinta instituției. Imaginile înregistrate sunt stocate și comunicate numai Poliției în caz de evenimente flagrante și a cercetării judiciare.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a va adresa justiției.

Pentru exercitarea acestor drepturi va puteți adresa cu o cerere scrisă datată și semnată la Spitalul Municipal Adjud.

Observație:


*Orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevazute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate socială). Prin urmare, această mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nici o justificare, la prelucrarile datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

*Spitalul Municipal Adjud a fost inregistrat la ANSPDCP ca operator de date cu caracter personal la nr. 17711