Cardul European de Sănătate


 

Ce este cardul european de asigurat?


Cardul european de asigurat este documentul care conferă titularului asigurat dreptul la prestații medicale necesare in cadrul unei șederi temporare într-un stat membru al Uniunii Europene.

Acest document se eliberează la cererea persoanei asigurate, pentru deplasări scurte (de maxim 6 luni) in afara granițelor României si este valabil numai pe teritoriul statelor membre UE. Cardul european de asigurat nu este obligatoriu, iar trecerea frontierei nu este condiționata de prezentarea acestuia, fiind suficienta prezentarea oricărui alt tip de asigurare medicala.

Cine îl poate deține?


Pot beneficia de card european de asigurat toți cetățenii care au calitatea de asigurat in sistemul de asigurări sociale de sănătate și fac dovada achitării la zi a contribuției.

În situația în care persoana care a obținut un card nu îndeplinește toate condițiile în baza cărora s-a eliberat cardul pe toata perioada de valabilitate a acestuia (inclusiv plata contribuției de asigurări sociale de sănătate) și în aceasta perioadă beneficiază de servicii medicale în cadrul unei deplasări într-un stat membru al Uniunii Europene, persoana în cauză va suporta contravaloarea acestor servicii. În această situație, casa de asigurări de sănătate emitenta a cardului va rambursa contravaloarea acestor servicii instituției din statul membru care a acordat serviciile și, ulterior, va recupera contravaloarea acestora de la persoana in cauză.

Ce drepturi conferă?


Cardul european de asigurat conferă dreptul de a beneficia de asistența medicală necesară în cursul unei șederi temporare într-un stat membru al UE, dar nu acopera situația în care asiguratul se deplasează într-un stat membru UE în scopul de a beneficia de tratament medical pentru afecțiuni preexistente deplasării.

Serviciile medicale acordate iî statele membre UE, în baza cardului, sunt cele prevăzute de legislația fiecărui stat și nu trebuie să depășească ceea ce este necesar din punct de vedere medical în timpul șederii temporare.

Cât costă?


Începând cu 1 ianuarie 2008, cardul este gratuit.

Cat timp este valabil?


Cardul este valabil 6 luni de la data eliberării. Cu maxim o luna înainte de expirarea lui, se poate obţine unul nou urmând procedura normală.

Care este procedura de obținere?


  1. Completezi și semnezi cererea de eliberare a cardului european de asigurat. Descarcă modelul
  2. Atașezi adeverința de asigurat sau adeverința de salariat.
  3. Depui cererea + documentele la sediul CASVN
  4. Cardul îți va fi eliberat în termen de 7 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor de mai sus
  5. În cazul în care a fost obținut un card CEASS, dovada calității de asigurat se face de la data obținerii cardului precedent și până în prezent

 

Cum demonstrez calitatea de asigurat?


Dovada calității de asigurat se realizează cu adeverința de asigurat sau adeverința de salariat.

 

Linkuri utile


o    http://www.ceass.ro/

o    http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=653&langId=en