Asistență religioasă și spirituală


Biserica Buna-Vestire Adjud

 

’’Ai sârguinţă ca să placi Celui ce te-a primit în armata Lui! Slujește-i Lui cu curăție, cu dreptate, cu înțelepciune duhovnicească şi cu feciorie strălucită. Fii râvnitor ca Ilie, purtător de grijă ca Ieremia, cuminte ca Iosif, curat ca Isus al lui Navi, iubitor de străini ca Avraam, iubitor de săraci ca Iov, plin de dragoste ca David şi blând ca Moise. Pe cel rătăcit călăuzeşte-l, pe cel şchiop sprijină-l, pe cel căzut ridică-l, pe cel bolnav ajută-l și fă toate câte sunt asemenea’’.  (Sfântul Efrem Sirul)

Biserica Buna Vestire se află în partea de sud a Municipiului Adjud, aproape de periferia oraşului şi este situată în imediata vecinătate a Spitalului Municipal Adjud. Lucrarile de construcţie au debutat în anul 1996, când s-a construit şi sfinţit un paraclis din lemn prin grija şi contribuţia personală a preotului Dodică Fusaru. 

Între anii 1997-2000, au avut loc lucrări de fundaţii si elevaţii la noua biserică ajungându-se până la cota 0 m. Din anul 2000 lucrările au avut un ritm mai susţinut beneficiind de sprijinul Ministerului Muncii prin doamna secretar de stat Simona Marinescu. Credincioşii din parohie si spital plus alţi oameni din municipiu şi imprejurimi, dar şi românii din afara graniţelor ţării, şi-au adus de asemenea contribuţia substanţială la ridicarea locaşului de cult.

Este o construcţie monumentală, in formă de cruce, cu turla mare asezata pe naos şi cu două turle mici aşezate deasupra cafasului.  În exterior, sub streaşină, sunt amplasate nişe. Biserica este zidită din caramidă şi acoperită cu tablă galvanizată, lucrările fiind executate de S.C. Contrast SRL Adjud având ca reprezentant pe ing. Toader Stratulat.

Slujba de sfinţire a avut loc în data de 25 noiembrie, anul 2007, an în care paraclisul de lemn a fost dezafectat construindu-se altul cu hramul Sfanta Cuvioasa Teodora de la Sihla, din bolţari şi BCA, care a fost sfinţit în 14.02.2009. Paraclisului i-au fost alăturate o bibliotecă, la care au acces toţi credinciosii şi o bucătărie unde se găteşte la diferite agape frăţeşti.

Din anul 2012, prin grija şi strădania preotului paroh Fusaru Dodică, s-au început lucrarile de pictura a bisericii mari, în tehnica “fresco”, fiind realizată de pictorul Armand Kutcha din jud. Neamt.

Preotul  Spitalului Manea Vasile  – Tel. 0741253712

 

 Program Liturghic


 

Duminica: ora 8- Utrenia

                   ora 9,30- Acatist

                   ora 10- Sfânta Liturghie

                   ora 18- Vecernie

Miercuri: ora 18- Agheasma Mică şi Taina Sfântului Maslu (în sala de mese, etajul 1)

Vineri:      ora 10- Agheasma Mică

                  ora 18- Taina Sfântului Maslu

Sâmbătă:  ora 18- Vecernie


Astfel, părintele medicinei, HIPOCRATE, a avut dreptate să zică: „scopul final al medicinei nu este numai să vindece sau să prevină bolile, – ci încă să perfecţioneze pe oameni şi să-i facă mai fericiţi, făcându-i mai buni”.

Medicul trebuie deci să fie, în acelaş timp, un savant care iubeşte din tot sufletul ştiinţa medicală, adică ştiinţa omului; să fie o fiinţă care se jertfeşte pentru alţii, până la moarte şi în sfârşit, să fie un învăţător al omenirii sau mai bine zis, un apostol al moralei… şi aşa ar fi în realitate, dacă confraţi nedemni n-ar fi deschis tarabă în templul sacru al medicinei. (Dr. Nicolae C. Paulescu, Spitalul, Editura Vicovia, 2010, p. 6)

Acum înţelegeţi înalta demnitate a profesiei medicale şi respectul ce i se dă din toate părţile. „Cinsteşte pe medic” zice Scriptura, … „căci ai trebuinţă de el”. (Cartea Întelepciunii lui Isus, Fiul lui Sirah 38, 1-12).