Acte necesare pentru internare


 

Condiții de internare pentru internarea continuă


 

Asistența medicală în spitalul nostru se acordă în regim de:

 • Spitalizare continuă;
 • Spitalizare de zi;

 

Asistența medicală spitalicească se asigură cu respectarea următoarelor criterii:


 • Urgențe medico-chirurgicale și situațiile în care este pusă în pericol viața pacientului sau au acest potențial, care necesită supraveghere medicală continuă;
 • Diagnosticul nu poate fi stabilit în ambulatoriu;
 • Tratamentul nu poate fi aplicat în condițiile asistenței medicale ambulatorii;
 • Alte situații bine justificate de către medicul care face internarea și avizate de medicul șef de secție.

 

ACTE NECESARE LA INTERNAREA CONTINUĂ:


 • BILET DE TRIMITERE DE LA MEDICUL DE FAMILIE / SPECIALIST;
 • B.I. sau C.I.
 • Dovada calității de asigurat (CARDUL DE SANATATE SAU ADEVERINȚĂ DE LA CASA JUDEȚEANA DE ASIGURARI VRANCEA);
 • Cupon de pensie;
 • Adeverință de șomaj;
 • Chitanța de la casa de asigurări de sănătate privind plata asigurării medicale  sau dovada de coasigurat ( pentru persoanele fără venit);
 • Radiografie pulmonară (dacă există efectuată recent);
 • Investigații de laborator recente;
 • Medicația personală pentru orice afecțiune cronică ( diabet, hepatita cronică, etc.), în afara celei pentru care se solicită internarea);

 

ACTE NECESARE LA INTERNAREA DE ZI:


Pentru internările de zi este obligatoriu:

 • BILETUL DE TRIMITERE DE LA MEDICUL DE FAMILIE / SPECIALIST 
 • Dovada calității de asigurat (CARDUL DE SANATATE SAU ADEVERINȚĂ DE LA CASA JUDEȚEANA DE ASIGURARI VRANCEA);
 • Internările de zi nu pot fi urgență (sunt internări pentru stabilire diagnostic).

 

PROGRAMARI:


Internările se fac de luni pană vineri intre orele 8-14 cu programare telefonică la numărul 0237/640777.