Repere cronologice:Spitalul Municipal Adjud
este unitate sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, cu rol în asigurarea de servicii medicale (preventive, curative, de recuperare și paleative), participând la asigurarea stării de sănătate a populației.
Spitalul Municipal Adjud deservește atât populația municipiului Adjud cât și zone limitrofe astfel ca, adresabilitatea numai la compartimentul CPU este de circa 20.000 de prezentări pe an și circa 12.000 de internări anual. Spitalul Municipal Adjud este situat lângă drumul național E85, la intrarea în orașul Adjud dinspre Focșani, aproximativ la jumătatea distanței dintre Focșani, Bacău și Onești (în jur de 50 km).
Acesta a fost înființat în anul 1875, în perioada 1989-2000 a avut titulatura de spital orășenesc, urmând ca din anul 2000 să dețină titulatura de spital municipal.
Structura organizatorică a unității spitalicești este stabilită de Ordinul nr.831 din 02 iunie 2010 emis de Ministerul Sănătății, având 173 paturi spitalizare continuă și 12 paturi pentru spitalizare de zi, laborator de analize medicale, laborator radiologie și imagistică medicală, farmacie, precum și de două linii de gardă prin care se asigură continuitatea asistenței medicale. Spitalul Municipal Adjud dispune de aparatură medicală necesară intervențiilor medico-chirurgicale.
În prezent acesta dispune de 11 secții și compartimente în cadrul spitalului iar în ambulatoriului de specialitate un număr de 14 cabinete medicale.

 

 

 

 

 

 

Clasificarea ca spital municipal:


Spitalul Municipal Adjud dispune de resurse umane disponibile permanent sau prin chemare de la domiciliu, având o structură de personal specializat pe fiecare specialitate din structura spitalului, dispune de aparatură medicală și materiale aflate în dotarea spitalului cu accesibilitate permanentă, de asemenea dispune de o structură organizatorică în care sunt prezentate secții/compartimente de specialitate sau domenii de specialitate accesibile permanent sau la un interval scurt de la chemare, are capacitatea de primire și îngrijire a diferitelor categorii patologice. În cadrul unității funcționează un număr de 2 linii de gardă în specialitățile de bază și anume: chirurgie generală și medicină internă iar în specialitatea ATI se asigură rezolvarea situațiilor deosebite de către medicul ATI și la solicitare în afara programului de lucru.
Ambulatoriul de specialitate cu cabinete integrate a fost reabilitat în anul 2012 cu fonduri Europene.